مادیان ها

ام رایسا

متولد : 2012
پدر : ای بی جمیل لاپیانا
مادر : مگدالنکا

ال مهالا

متولد : 2012
پدر : الفخیر
مادر : ماه میا

بی وی نوریا مونیسیونه

متولد : 2014
پدر : سیتادل
مادر : نور بای عجمان

دی ای روبینا

متولد : 2008
پدر : دی ای قندهار
مادر : دی ای ریویر

اسکارلت

متولد : 2009
پدر : دبلیو اچ جاستیس
مادر : شاک لاواندا

بیوتی استار کی اچ

متولد : 2017
پدر : اج مایسان
مادر : المهالا

وانیا

متولد : 2014
پدر : کاروس کرد
مادر : زهره هالاکو